Home Infantil (3-6) La consciència fonològica a Educació Infantil