Home Primaria Els alumnes de Cicle Inicial treballen la tardor conjuntament amb Nadís